Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Toepassing
 2. Herroepingsrecht
 3. Prijzen
 4. Verzendingskosten
 5. Productinformatie
 6. Retourneren
 7. Levering
 8. Privacy
 9. Waarborg
 10. Overmacht
 11. Contactgegevens
 12. Toepasselijk recht


1.TOEPASSING

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de webshop www.skinshop.be met betrekking tot de op de webshop www.skinshop.be aangeboden producten. De website www.skinshop.be is eigendom van en wordt beheerd door Cybo Cybel. Cybo Cybel heeft haar maatschappelijke zetel te 8550 Zwevegem, Otegemstraat 28 en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het het BTW nummer: BE 0810.005.824

Door een bestelling te plaatsen op www.skinshop.be aanvaardt u deze verkoopvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. De Verkoper behoudt zich het recht voor de verkoopvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Eventuele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Wij raden u aan een kopie van deze verkoopsvoorwaarden af te printen of op uw harde schijf op te slaan wanneer u beslist om een bestelling te plaatsen via www.skinshop.be.

2. HERROEPINGSRECHT

De consument heeft het recht aan Skinshop.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van het product. Indien u op deze mogelijkheid wil beroep doen, moet u de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Skinshop.be, Otegemstraat 28, 8550 Zwevegem

3. PRIJZEN

Alle vermelde prijzen zijn in Euro (€), inclusief BTW (21%) en exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Skinshop.be houdt zich het recht om de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.

Niettegenstaande wij www.skinshop.be met de nodige zorg hebben opgebouwd, kunnen er zich mogelijk fouten voordoen in de op de websites weergegeven prijzen. Enige foutief weergegeven prijzen zullen door ons zo spoedig mogelijk worden gecorrigeerd en zullen in ieder geval niet bindend zijn voor ons.

4. VERZENDINGSKOSTEN

De verzendkosten worden aangegeven bij het winkelmandje. De tarieven voor de België en Nederland staan hieronder. Voor verzending naar andere landen, gelieve de rubriek 'verzenden en leveren' te raadplegen.

4.1 BELGIË

Bestellingen vanaf € 75,00 worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering €6.

4.2 NEDERLAND

Bestellingen vanaf € 75,00 worden gratis verzonden. Voor een bestelling beneden dit bedrag betaal je bij thuislevering €12.

5. PRODUCTINFORMATIE

Skinshop.be tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. De weergave en grootte van de verpakking van de producten op deze websites zijn onder meer afhankelijk van de foto’s die wij ter beschikking hebben. Raadpleeg daarom steeds goed in de tekst of bij eigenschappen en inhoud het aantal ml., gr. of stuks van het betreffende product zodat u het juiste formaat besteld. U kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

6. RETOURNEREN

6.1 Als u een Product heeft gekocht voor uw eigen persoonlijke gebruik als consument en u gebruik wilt maken van uw recht om het contract te herroepen, moet u onze klantenservice (per e-mail: info@skinshop.be) daarvan binnen 14 dagen vanaf de dag van de levering via e-mail of telefonisch (0473 67 92 51) op de hoogte stellen en een verzoek tot retournering indienen. Indien onze Klantenservice dit verzoek goedkeurt zal zij u per e-mail de noodzakelijke instructies geven voor de retournering. Het artikel dient na goedkeuring binnen een termijn van 5 dagen in de originele verpakking te worden terugbezorgd, in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd, samen met de factuur op ons adres:

Skinshop.be
Otegemstraat 28
8550 Zwevegem
België

6.2 Niet goedgekeurde, onvolledige, geopende verpakkingen of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd!

6.3 Artikelen die ons worden terugbezorgd onder de voorwaarden zoals beschreven hierboven, worden binnen een termijn van 10 werkdagen na ontvangst door ons terugbetaald. Verzendingskosten worden niet terugbetaald. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Skinshop.be, dan nemen wij de kosten voor verzending wel op ons.

7. LEVERING

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Skinshop.be tracht een zo snel mogelijke levering te garanderen. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.
Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.
De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging.
Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking. De klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst. Wij controleren iedere zending voor ze de deur uit gaat. Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, dan vragen wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

Skinshop.be streeft naar een snelle levering bij u thuis. Bestelt u op werkdagen voor 12u dan wordt uw pakket, mits alle artikelen voorradig zijn, dezelfde dag verstuurd. Indien een product uitzonderlijk toch niet op voorraad is dan wordt u daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht.

8. PRIVACY

8.1 Skinshop.be maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij uw bestelling alsnog kunnen uitvoeren.

8.2 Bestellen bij skinshop.be vereist dat u ons uw klantgegevens bezorgt. Skinshop.be gebruikt deze gegevens voor de administratie van uw bestelling, het beheer van uw bestellingen, leveringen en facturen en het opvolgen van betalingen. Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden. U hebt als Koper steeds recht op inzage en verbetering van deze gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Skinshop.be verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@skinshop.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.cybocybel.be.

9. WAARBORG

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

10. OVERMACHT

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

11. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van producten via skinshop.be kunt u per e-mail (info@skinshop.be) of telefonisch (0032 473 67 92 51) contact opnemen.

12. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze Verkoopvoorwaarden is Belgisch recht van toepassing.